CEIP Eleonor Bosch
CEIP Eleonor Bosch

HISTÒRIA

Ubicació del Centre Ubicació del Centre

El 24 d'abril de 1976 es fa fer l'acte oficial de col·locació de la primera pedra del nou Col·legi Nacional d'EGB, pel part del ministre Carlos Robles Piquer. El centre fou inaugutat l'any 1977 com a centre comarcal mitxe d'educació generla bàsica. Centre de vuit unitats per a 320 alumnes. Anys després es feu una ampliació de 4 aules i l'any 2004 es va inaugurar l'edifici d'educació infantil.

 

ALUMNAT.   HORARIS I GRUPS

Horaris Infantil
Infantil.pdf
Documento Adobe Acrobat [241.0 KB]
Horaris primària
primaria.pdf
Documento Adobe Acrobat [560.1 KB]

ORGANS DE GOVERN

CONSELL ESCOLAR

Les eleccions al Conselll Escolar previstes per aquest curs 20-21 s'han ajornat fins a nova ordre.

CLAUSTRE

PERSONAL NO DOCENT

DOCUMENTS

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
DC050201 PGA 20_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [504.6 KB]
PLA DE CONTINGÈNCIA
Pla de contingència ELEONOR BOSCH Actua[...]
Documento Adobe Acrobat [583.1 KB]
PROJECTE EDUCATIU
PEC.pdf
Documento Adobe Acrobat [190.9 KB]
Memoria curs 19_20.pdf
Documento Adobe Acrobat [351.5 KB]
DC050103 PROJECTE LINGUISTIC.pdf
Documento Adobe Acrobat [283.7 KB]
DC020503 Pla de convivencia.pdf
Documento Adobe Acrobat [272.0 KB]
ROF.pdf
Documento Adobe Acrobat [387.8 KB]
CEIP EBOSCH_PROJECTE DIRECCIÓ.pdf
Documento Adobe Acrobat [602.5 KB]

CEIP Eleonor Bosch

Tel. Primària  971523431

Mòbil 682493253

Tel. Infantil   971523294

ceipeleonorbosch@educaib.eu

www.ceipeleonorbosch.com

Facebook: CEIP Eleonor Bosch

Novetats:

Horaris grups  20-21

Enllaços d'interès

Comptador de visites: