CEIP Eleonor Bosch
CEIP Eleonor Bosch

HISTÒRIA

Ubicació del Centre Ubicació del Centre

El 24 d'abril de 1976 es fa fer l'acte oficial de col·locació de la primera pedra del nou Col·legi Nacional d'EGB, pel part del ministre Carlos Robles Piquer. El centre fou inaugutat l'any 1977 com a centre comarcal mitxe d'educació generla bàsica. Centre de vuit unitats per a 320 alumnes. Anys després es feu una ampliació de 4 aules i l'any 2004 es va inaugurar l'edifici d'educació infantil.

 

ALUMNAT.   HORARIS I GRUPS

Horaris Infantil
llistaHorarisGrup.pdf
Documento Adobe Acrobat [170.0 KB]
Horaris primària
llistaHorarisGrup(1).pdf
Documento Adobe Acrobat [324.5 KB]

ORGANS DE GOVERN

CONSELL ESCOLAR

Renovació Consell Escolar. Curs 21-22

CLAUSTRE

PERSONAL NO DOCENT

DOCUMENTS

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
DC050201 PGA 20_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [504.6 KB]
PLA DE CONTINGÈNCIA
Pla de contingència ELEONOR BOSCH Actua[...]
Documento Adobe Acrobat [583.1 KB]
PROJECTE EDUCATIU
PEC.pdf
Documento Adobe Acrobat [190.9 KB]
MEMÒRIA
Memoria curs 20_21 (1).pdf
Documento Adobe Acrobat [426.4 KB]
PROJECTE LINGÜÍSTIC
DC050103 PROJECTE LINGUISTIC.pdf
Documento Adobe Acrobat [283.7 KB]
PLA DE CONVIVÈNCIA
DC020503 Pla de convivencia.pdf
Documento Adobe Acrobat [272.0 KB]
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CENTRE
ROF.pdf
Documento Adobe Acrobat [387.8 KB]
PROJECTE DE DIRECCIÓ 18/22
CEIP EBOSCH_PROJECTE DIRECCIÓ.pdf
Documento Adobe Acrobat [602.5 KB]

CEIP Eleonor Bosch

Tel. Primària  971523431

Mòbil 682493253

Tel. Infantil   971523294

ceipeleonorbosch@educaib.eu

www.ceipeleonorbosch.com

Facebook: CEIP Eleonor Bosch

Novetats:

Horaris grups  21-22

Enllaços d'interès

Comptador de visites: