CEIP Eleonor Bosch
CEIP Eleonor Bosch

HISTÒRIA

Ubicació del Centre Ubicació del Centre

INSTAL·LACIONS

ALUMNAT

DISTRIBUCIÓ ALUMNAT PER CURSOS
graella total alumnes .pdf
Documento Adobe Acrobat [161.6 KB]

ORGANS DE GOVERN

CONSELL ESCOLAR

consell escolar.pdf
Documento Adobe Acrobat [31.5 KB]

CLAUSTRE

PERSONAL NO DOCENT

DOCUMENTS

PROJECTE EDUCATIU
PEC.pdf
Documento Adobe Acrobat [190.9 KB]
DC050103 PROJECTE LINGUISTIC.pdf
Documento Adobe Acrobat [283.7 KB]
DC020503 Pla de convivencia.pdf
Documento Adobe Acrobat [272.0 KB]
memoria 18_19.pdf
Documento Adobe Acrobat [726.8 KB]
ROF.pdf
Documento Adobe Acrobat [387.8 KB]
CEIP EBOSCH_PROJECTE DIRECCIÓ.pdf
Documento Adobe Acrobat [602.5 KB]

CEIP Eleonor Bosch

Tel. Primària  971523431

Mòbil 682493253

Tel. Infantil   971523294

ceipeleonorbosch@educaib.eu

www.ceipeleonorbosch.com

Facebook: CEIP Eleonor Bosch

Novetats:

Enllaços d'interès

Comptador de visites: